Pre používanie brúsnych kotúčov platia niektoré všeobecné zásady, z ktorých vyberáme:

  • pre väčší úber materiálu sa volí hrubšia zrnitosť
  • pre tvrdší obrusovaný materiál sa volí mäkší kotúč
  • pri brúsení materiálu so sklonom k mazľavosti (meď, mosadz, hliník a pod.) sa volí brúsny kotúč s hrubou zrnitosťou
  • čím väčšia je styčná plocha (styčný oblúk násobený šírkou kotúča) medzi brúsnym kotúčom a obrobkom, tým hrubšia sa volí zrnitosť a nižšia tvrdosť
  • brúsneho kotúča.
  • pre materiál citlivý na teplotné zmeny sa volí mäkší brúsny kotúč
  • pre brúsenie prerušovaných plôch sa volí kotúč tvrdší
  • pri brúsení obrobku čelom sa obvykle volí kotúč mäkší než pri brúsení obvodom kotúča