Brusivo 3M – Hárky Scotch-BriteTM

 

3M 7440
Vysoko účinný materiál pre hrubé čistenie
kovových povrchov.
3M 7446
Agresívny materiál pre odstraňovanie vád
(škrabancov a pod.) a korózie z povrchu.
3M 7447
Jemný materiál pre matovanie, čistenie
a povrchovú úpravu.
3M 7448
Veľmi jemné hárky pre konečnú úpravu
kovových povrchov.

 

Farebné odlíšenie zrnitosti

Typ
Rozmer
Zrnitosť Označenie
Hrubosť
Farba
Balenie
7440
158 x  224 mm  P 180 A MEDIUM
Stredný Medený
20 ks
7446 158 x  224 mm  P 180 S MEDIUM Stredný Šedý 20 ks
7447
158 x  224 mm  P 320
A V FINE
Veľmi jemný Vínovo červený
20 ks
7496 158 x  224 mm  P 320 A V FINE Veľmi jemný Zelený 20 ks
7448
158 x  224 mm  P 600
S U FINE
Ultra jemný Šedý
20 ks