Brusivo Urdiamant- Diamantové pasty

Diamantové pasty sa používajú na dokončovacie operácie funkčných plôch nástrojov, lisovacích foriem, trysiek, zápustí a na metalografické výbrusy.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame informatívne hodnoty dosiahnuteľnej drsnosti povrchu Ra v závislosti od použitej zrnitosti dia-pasty.

Dosiahnutie hodnôt drsnosti povrchu je závislé od predchádzajúceho opracovania plochy určenej k lešteniu, vhodnej voľby zrnitosti pasty.

Zrnitosť [µm] Ra
1/0 – 5/3 0,020 – 0,040
3/2 – 10/7 0,032 – 0,063
10/7 – 20/14 0,063 – 0,100
14/10 – 40/28 0,080 – 0,160

 

Diamantové pasty sa dodávajú v dávkovačoch z plastickej hmoty (v tvare injekčnej striekačky), ktoré zaručujú dokonalé a hospodárne využitie a jednoduchú manipuláciu. Kontrolu spotreby umožňuje meracia stupnica. Dávkovač obsahuje 5 g pasty.

Pre lepšiu orientáciu medzi jednotlivými zrnitosťami sú pasty vyrábané v niekoľkých farebných odtieňoch.  ( Viď tabuľka )

Zrnitosť Farebné označenie Hmotnosť Ra
ČSN FEPA
1/0 µm D 0,7 Svetložltá 5 g 0.020

0.040

3/2 µm D 2
Žltá 5 g 0.032

0.063

5/3 µm D 3
Svetlozelená 5 g
7/5 µm D 6
Zelená 5 g
10/7 µm D 7 Tmavozelená 5 g 0.063

0.100

14/10 µm D 10
Svetlomodrá 5 g 0.100

0.160

20/14 µm D 15
Modrá 5 g
28/20 µm D 20
Tmavomodrá 5 g
40/28 µm D 27 Červená 5 g

 

D 0,7 • 1/0 µm D 2 • 3/2 µm D 3 • 5/3 µm
D 0,7 • 1/0 µm D 2 • 3/2 µm D 3 • 5/3 µm
D 6 • 7/5 µm D 7 • 10/7 µm D 10 • 14/10 µm
D 6 • 7/5 µm D 7 • 10/7 µm D 10 • 14/10 µm
D 15 • 20/14 µm D 20 • 28/20 µm D 27 • 40/28 µm
D 15 • 20/14 µm D 20 • 28/20 µm D 27 • 40/28 µm