Brusivo Imperial Abrasivi- Brúsne papiere na brúsenie lakov a tmelov • DSC, LKS, ASS, KPF, FED, WOD

Papier hmotnosti D, SiC – karbidové zrno, lepidlo kožný
glej, stearátová vrstva proti zalepovaniu, otvorený posyp.
Použitie:
  • na strojné brúsenie polyuretánových, nitro, akrylových a syntetických lakov a tmelov
Zrnitosť:
P 180, P 220, P 240, P 280, P 320, P 360, P 400, P 500
Dodávané v roliach, v úzkych a širokých pásoch
Papier hmotnosti E, korundové zrno, lepidlo živica,
stearátová vrstva proti zalepovaniu, uzavretý posyp.
Použitie:
  • na strojné brúsenie U.V.polyesterových a pigmentových lakov, melamínu
Zrnitosť:
P 180, P 220, P 240, P 280, P 320, P 360, P 400, P 500,
P 600, P 800
Dodávané v roliach, v úzkych a širokých pásoch
Flexibilný latexový A papier, korundové zrno,
lepidlo – kožný glej, stearátová vrstva proti zalepovaniu,
otvorený posyp.

Použitie:
  • na hrubovacie a dokončovacie ručné brúsenie dreva
  • na brúsenie nitro, polyuretánových, akrylových a syntetických lakov a tmelov
Zrnitosť:
P 80, P 100, P 120, P 150, P 180, P 220, P 240, P 280,
P 320, P 360, P 400, P 500
Dodávané v roliach a v hárkoch
Latexový C-D papier, korundové zrno, lepidlo živica,
uzavretý posyp.

Použitie:
  • na hrubovacie a dokončovacie ručné brúsenie dreva
  • na brúsenie nitro, polyuretánových, akrylových, syntetických a polyesterových lakov a tmelov
Zrnitosť:
P 40, P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, P 180, P 220, P 240,
P 280, P 320, P 400

Dodávané v roliach, úzkych pásoch a v hárkoch
Papier hmotnosti D-C, korundové zrno, lepidlo dvojitý
kožný glej, otvorený posyp.

Použitie:
  • na ručné a strojné brúsenie všetkých druhov dreva a náterov
Zrnitosť:
P 40, P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, P 180

Dodávané v mini rolkách (balenie 5 m), roliach, úzkych pásoch
a v hárkoch
Vodovzdorný papier hmotnosti B-C, SiC-karbidové zrno,
lepidlo živica, uzavretý posyp.
Použitie:
  • na ručné a strojné brúsenie lakov, karosérií a kovov
Zrnitosť:
P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, P 180, P 220, P 240, P 280,
P 320, P 360, P 400, P 500, P 600, P 800, P 1000, P 1200

Dodávané v hárkoch A4 – 230 x 280 mm