Brusivo TYROLIT- Omielacie telieska

Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
832
  OMIELACIE TELIESKA
  TROJUHOLNÍKOVÉ
OMIELACIE TELIESKA TROJUHOLNÍKOVÉ
s chladením aj bez chladenia
Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
833
  OMIELACIE TELIESKA 
  HVIEZDICOVÉ
   OMIELACIE TELIESKA HVIEZDICOVÉ
s chladením aj bez chladenia

 

Vysvetlivky:

 s chladením aj bez chladenia  s chladením aj bez chladenia