Brusivo TYROLIT- Brúsne kotúče ploché s priemerom D ≥ 50,8 mm, zvlášť pórovité

 

Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
411
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ
  s priemerom 50,8 ≤ D ≤ 100 mm
411 BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ s priemerom 50,8 ≤ D ≤ 100 mm
     orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
412
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ
  s priemerom 100 < D ≤ 150 mm
 
          orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
413
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ
  s priemerom 150 < D ≤ 200 mm
                  orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
414
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ
  s priemerom 200 < D < 350 mm
                    orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
415
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ
  s priemerom 350 ≤ D < 500 mm
 
               orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia    
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
416
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ
  s priemerom 500 ≤ D < 1000 mm
               orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
424
  BRÚSNE KOTÚČE S UPÍNACÍMI MATICAMI
    orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
432
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ ZVLÁŠŤ PÓROVITÉ 
  PRE ROVINNÉ BRÚSENIE
          orovnávanie a oživovanie    
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
433
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ ELASTICKÉ
       orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
441
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ PRSTENCOVÉ
       orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia

 

Vysvetlivky:
rovinné brúsenie stojanová brúska
obvodové brúsenie orovnávanie a oživovanie orovnávanie a oživovanie
brúsenie otvorov brúsenie otvorov s chladením
 rovinné profilové brúsenie bez chladenia bez chladenia
rezanie s chladením aj bez chladenia s chladením aj bez chladenia
brúsenie píl ručné brúsenie ručné brúsenie
brúsenie (ostrenie) nástrojov ručné brúsenie priamou brúskou ručné brúsenie priamou brúskou