Brusivo TYROLIT- Brúsne kotúče ploché s priemerom D ≥ 50,8 mm, zvlášť pórovité

 

Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
411
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ s priemerom 50,8 ≤ D ≤ 100 mm
411 BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ s priemerom 50,8 ≤ D ≤ 100 mm
  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
412
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ s priemerom 100 < D ≤ 150 mm
 
    orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
413
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ s priemerom 150 < D ≤ 200 mm
        orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
414
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ s priemerom 200 < D < 350 mm
        orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
415
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ s priemerom 350 ≤ D < 500 mm
 
      orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
416
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ s priemerom 500 ≤ D < 1000 mm
      orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
424
  BRÚSNE KOTÚČE S UPÍNACÍMI MATICAMI
  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
432
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ ZVLÁŠŤ PÓROVITÉ PRE ROVINNÉ BRÚSENIE
    orovnávanie a oživovanie  
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
433
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ  ELASTICKÉ
    orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
441
  BRÚSNE KOTÚČE PLOCHÉ PRSTENCOVÉ
    orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia

Vysvetlivky:

 rovinné profilové brusenie

 stojanová brúska

  rovinné brúsenie

 obvodové brúsenie

 s chladením

 brúsenie nástrojov

s chladením aj bez chladenia s chladením aj bez chladenia

 brúsenie píl

 obvodové brúsenie