Hnedý umelý korund • A 96

je vyrábaný redukčnou tavbou bauxitov v elektrickej oblúkovej peci metódou „na blok“. Počiatočnými surovinami sú kalcinované bauxity dovážané z Austrálie a Guineji.
Pri teplotách vyšších ako 2.000 °C dochádza k vyredukovaniu oxidu železa a kremíka na ferosilicium, ktoré sa usadzuje v spodnej časti bloku. Po vychladnutí sa blok hnedého korundu o váhe cca 26 t mechanicky rozbije, roztriedi, rozomelie na častice menšie ako 2,5 mm. Potom nasleduje magnetická separácia, žíhanie pri 1050 °C a triedenie na sieťach na predpísané granulometrické zloženie.


Biely umelý korund • A 99

sa vyrába tavením chemicky vysoko čistého oxidu hliníka v elektrickej oblúkovej peci metódou „na zliatie“. Odliatky o váhe cca 6 ton sa po ochladení drtia a melú na brúsiace i žiaruvzdorné zrná. V priebehu spracovania sa niekoľkokrát magnetujú, triedia na sieťach a zrná bieleho korundu môžu byť i chemicky upravované v kyseline chlórovodíkovej

Čierny karbid keramika • C 48

sa vyrába redukciou oxidu kremíka uhlíkom, ktorá prebieha pri dostatočne vysokých teplotách v elektrickej odporovej peci (Achesonová pec). Základnými surovinami sú väčšinou petrolejový koks a sklársky piesok.
Pri teplote okolo 2.400 °C kryštalizuje v okolí grafitového jadra karbid kremíka. Pri výrobe zeleného karbidu kremíka sa požaduje vyššia čistota surovín. Vyrobený valec karbidu kremíka sa očistí od jemne kryštalického nezreagovaného produktu a grafitu. Nasleduje drtenie, mletie, pranie vo vode, niekoľkonásobná magnetická separácia a roztriedením na sieťach vzniknú brúsiace prípadne aj žiaruvzdorné zrná.

Z vyššie uvedeného prehľadu výroby základných brúsiacich materiálov je zrejmé, že počiatočné suroviny sú pomerne drahé a prakticky všetky dovážané. K ich vzniku sú potrebné vysoké teploty a tým aj veľké spotreby elektrickej energie.

Výsledkom sú však výrobky s vynikajúcimi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré sa dajú použiť pri brúsení i leštení, výrobe žiaruvzdorných tvárnic a tmelov, v stavebníctve, elektrotechnike, metalurgii a pod.

 

 

ZÁKLADNÉ ROZMERY BRÚSNEHO ZRNA

 

Brúsne zrná
Veľkosť brúsneho materiálu v mikrometroch ( µm )
Označenie podľa ČSN 22 4012/93 ( FEPA 42-D84 )
Merný rozmer zrna hlavné frakcie
od
do
F 8
2800
2360
F 10
2360
2000
F 12
2000
1700
F 14
1700
1400
F 16
1400
1180
F 20
1180
1000
F 22
1000
850
F 24
850
710
F 30
710
600
F 36
600
500
F 40
500
425
F 46
425
355
F 54
355
300
F 60
300
250
F 70
250
212
F 80
212
180
F 90
180
150
F 100
150
125
F 120
125
106
F 150
106
90
F 180
90
75
F 220
75
63

 

Optické prášky
Veľkosť brúsneho zrna v mikrometroch ( µm )

Označenie podľa PN 22 4012.4 ( FEPA 42-D84 )

Merný rozmer zrna hlavné frakcie
od
do
F 230
53
5
F 240
44,5
4
F 280
36,5
3
F 320
29,2
M 32
F 360
22,8
M 32
F 400
17,3
M 22
F 500
12,8
M 15
F 600
9,3
M 10
F 800
6,5
M 7
F 1000
4,5
M 5
F 1200
3,0
M 3

 

POZNÁMKA:

ds50 – priemerná veľkosť základnej frakcie zrna ( teoretický priemer zrna ) predstavuje päťdesiatpercentný bod sedimentačnej krivky hodnoteného mikrozrna.

 

Použitie:
na voľné brúsenie a leštenie, výroba brúsnych a žiaruvzdorných materiálov, omielanie, trysk, protisklzové povrchy

Základné brúsne materiály :

biely umelý korund hnedý umelý korund čierny karbid kremíka

  

Balotina – sklenené perly

Sklenené perly ( mikroguľôčky ) pre tryskanie , ale aj pre cestné značenie – silanizované.

Balotina, inak nazývaná aj sklené perly alebo sklené mikroguličky (angl. glass micro beads), sa používa predovšetkým na leštenie nerezových výrobkov a výrobkov z farebných kovov, ale aj na zjednocovanie materiálu (tzv. vytváranie homogenity povrchu).
Povrchová úprava tryskaním balotinou je väčšinou konečná, ale taktiež je možné po tejto procedúre nanášať na povrch lak, ktorý bráni zanechávaniu odtlačkov od prstov, a pod.
Vďaka svojej rozmanitosti dostupných granulometrií majú sklené perly široké spektrum použitia.
Pri tryskaní s drobnou zrnitosťou je povrch materiálu jemný až lapovaný (zrkadlový lesk materiálu), kde pri väčších zrnitostiach sa môže vytvárať jemný kladivkový raster. Mnoho záleží aj od zloženia tryskaného materiálu.
Pri tzv. shot peeningu (spevňovaní povrchu) a pri materiáloch, kde je aplikácia oceľového abraziva nevhodná, slúži balotina ako jeho náhrada. Používa sa v injektorových a tlakových systémoch tryskania.

Veľkosť brúsneho zrna podľa FEPA
40 – 70 µm 70 – 110 µm 90 – 150 µm 100 – 200 µm 150 – 250 µm

 

 

Veľkosť brúsneho zrna podľa FEPA
200 – 300 µm 200 – 400 µm 300 – 400 µm 400 – 600 µm 600 – 800 µm