Brusivo TYROLIT – Montované kotúče na stopkách

Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
321

  BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ SO STOPKOU

 

 

321 BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ SO STOPKOU
brúsenie otvorov     orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia     ručné brúsenie priamou brúskou
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
322
  BRÚSNE TELIESKA OSADENÉ SO STOPKOU
 322 BRÚSNE TELIESKA OSADENÉ SO STOPKOU
brúsenie otvorov     orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia     ručné brúsenie priamou brúskou
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
323
  BRÚSNE TELIESKA KUŽEĽOVÉ SO STOPKOU
323   BRÚSNE TELIESKA KUŽEĽOVÉ SO STOPKOU
brúsenie otvorov     orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia     ručné brúsenie priamou brúskou
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
324
  BRÚSNE TELIESKA PLOCHÉ KUŽEĽOVÉ 
  SO STOPKOU
 324   BRÚSNE TELIESKA PLOCHÉ KUŽEĽOVÉ SO STOPKOU
brúsenie otvorov     orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia     ručné brúsenie priamou brúskou
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
325
  BRÚSNE TELIESKA KUŽEĽOVÉ ZAOBLENÉ 
  SO STOPKOU
325   BRÚSNE TELIESKA KUŽEĽOVÉ ZAOBLENÉ   SO STOPKOU T52KE
brúsenie otvorov     orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia     ručné brúsenie priamou brúskou
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
326
  BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ ZAOBLENÉ 
  SO STOPKOU
 326 BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ ZAOBLENÉ SO STOPKOU T52WR
brúsenie otvorov     orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia     ručné brúsenie priamou brúskou
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
327
  BRÚSNE TELIESKA OGIVÁLNE SO STOPKOU
327   BRÚSNE TELIESKA OGIVÁLNE SO STOPKOU T52SP
brúsenie otvorov     orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia     ručné brúsenie priamou brúskou
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
328
  BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ KUŽEĽOVÉ 
  SO STOPKOU
 328   BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ KUŽEĽOVÉ SO STOPKOU T52ZE
brúsenie otvorov     orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia     ručné brúsenie priamou brúskou
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
329
  BRÚSNE TELIESKA OBOJSTRANNE SKOSENÉ
  SO STOPKOU
329   BRÚSNE TELIESKA OBOJSTRANNE SKOSENÉ SO STOPKOU T52A
brúsenie otvorov     orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia     ručné brúsenie priamou brúskou
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
331
  BRÚSNE TELIESKA GUĽOVÉ SO STOPKOU
331   BRÚSNE TELIESKA GUĽOVÉ SO STOPKOU T52KU
brúsenie otvorov     orovnávanie a oživovanie     s chladením aj bez chladenia     ručné brúsenie priamou brúskou

 

Vysvetlivky:
rovinné brúsenie stojanová brúska
obvodové brúsenie orovnávanie a oživovanie orovnávanie a oživovanie
brúsenie otvorov brúsenie otvorov s chladením
 rovinné profilové brúsenie bez chladenia bez chladenia
rezanie s chladením aj bez chladenia s chladením aj bez chladenia
brúsenie píl ručné brúsenie ručné brúsenie
brúsenie (ostrenie) nástrojov ručné brúsenie priamou brúskou ručné brúsenie priamou brúskou