Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
321

  BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ SO STOPKOU

 

 

 321 BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ SO STOPKOU
  brúsenie otvorov  orovnávanie a oživovanie  ručné brúsenie priamou brúskou  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
322
  BRÚSNE TELIESKA OSADENÉ SO STOPKOU
 322 BRÚSNE TELIESKA OSADENÉ SO STOPKOU
brúsenie otvorov  orovnávanie a oživovanie  ručné brúsenie priamou brúskou  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
323
  BRÚSNE TELIESKA KUŽEĽOVÉ SO STOPKOU
323   BRÚSNE TELIESKA KUŽEĽOVÉ SO STOPKOU
brúsenie otvorov  orovnávanie a oživovanie  ručné brúsenie priamou brúskou  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
324
  BRÚSNE TELIESKA PLOCHÉ KUŽEĽOVÉ SO STOPKOU
 324   BRÚSNE TELIESKA PLOCHÉ KUŽEĽOVÉ SO STOPKOU
brúsenie otvorov  orovnávanie a oživovanie  ručné brúsenie priamou brúskou  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
325
  BRÚSNE TELIESKA KUŽEĽOVÉ ZAOBLENÉ SO STOPKOU
325   BRÚSNE TELIESKA KUŽEĽOVÉ ZAOBLENÉ   SO STOPKOU T52KE
brúsenie otvorov  orovnávanie a oživovanie  ručné brúsenie priamou brúskou  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
326
  BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ ZAOBLENÉ SO STOPKOU
 326 BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ ZAOBLENÉ SO STOPKOU T52WR
brúsenie otvorov  orovnávanie a oživovanie  ručné brúsenie priamou brúskou  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
327
  BRÚSNE TELIESKA OGIVÁLNE SO STOPKOU
327   BRÚSNE TELIESKA OGIVÁLNE SO STOPKOU T52SP
brúsenie otvorov  orovnávanie a oživovanie  ručné brúsenie priamou brúskou  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
328
  BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ KUŽEĽOVÉ SO STOPKOU
 328   BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ KUŽEĽOVÉ SO STOPKOU T52ZE
brúsenie otvorov  orovnávanie a oživovanie  ručné brúsenie priamou brúskou  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
329
  BRÚSNE TELIESKA OBOJSTRANNE SKOSENÉ SO STOPKOU
329   BRÚSNE TELIESKA OBOJSTRANNE SKOSENÉ SO STOPKOU T52A
brúsenie otvorov  orovnávanie a oživovanie  ručné brúsenie priamou brúskou  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov Tvar podľa EN 12413 Rozmer [ mm ]
331
  BRÚSNE TELIESKA GUĽOVÉ SO STOPKOU
331   BRÚSNE TELIESKA GUĽOVÉ SO STOPKOU T52KU
brúsenie otvorov  orovnávanie a oživovanie  ručné brúsenie priamou brúskou  s chladením aj bez chladenia

 

Vysvetlivky:

brúsenie otvorov brúsenie otvorov
orovnávanie a oživovanie orovnávanie a oživovanie
ručné brúsenie priamou brúskou ručné brúsenie priamou brúskou
s chladením aj bez chladenia s chladením aj bez chladenia