Brusivo TYROLIT – Brúsne kotúče tvarové s Ø D≥50,8 mm

 

Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
511
  BRÚSNE KOTÚČE
  S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM
BRÚSNE KOTÚČE   S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM
         orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
512   BRÚSNE KOTÚČE S JEDNOSTRANNÝM                   VYBRANÍM NA ROVINNÉ BRÚSENIE BRÚSNE KOTÚČE S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM  NA ROVINNÉ BRÚSENIE
     orovnávanie a oživovanie  
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
513
  BRÚSNE KOTÚČE
  S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM
  pre pracovnú obvodovú rýchlosť do 50 m.s-1
BRÚSNE KOTÚČE   S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM   pre pracovnú obvodovú   rýchlosť do 50 m.s-1
         orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
516   BRÚSNE KOTÚČE

  S JEDNOSTRANNÝM SKOSENÍM
BRÚSNE KOTÚČE   S JEDNOSTRANNÝM SKOSENÍM
      orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
517
  BRÚSNE KOTÚČE
  S JEDNOSTRANNÝM SKOSENÝM VYBRANÍM
BRÚSNE KOTÚČE   S JEDNOSTRANNÝM SKOSENÝM   VYBRANÍM
      orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
522   BRÚSNE KOTÚČE

  S OBOJSTRANNÝM VYBRANÍM
BRÚSNE KOTÚČE   S OBOJSTRANNÝM VYBRANÍM
  rovinné profilové brúsenie    orovnávanie a oživovanie  
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
524
  BRÚSNE KOTÚČE
  S OBOJSTRANNÝM VYBRANÍM
BRÚSNE KOTÚČE   S OBOJSTRANNÝM VYBRANÍM
   orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
525
  BRÚSNE KOTÚČE V ŠÍRKE T ≤ 6 mm
  NA STRMEŇOVÉ KALIBRE
 BRÚSNE KOTÚČE   V ŠÍRKE T ≤ 6 mm   NA STRMEŇOVÉ KALIBRE
  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
539
  BRÚSNE KOTÚČE JEDNOSTRANNE SKOSENÉ
  PRE BRÚSENIE PÍL
BRÚSNE KOTÚČE   JEDNOSTRANNE SKOSENÉ   PRE BRÚSENIE PÍL
  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
541
  BRÚSNE KOTÚČE KUŽEĽOVÉ
BRÚSNE KOTÚČE KUŽEĽOVÉ
    orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
555
  BRÚSNE KOTÚČE ZAOBLENÉ
BRÚSNE KOTÚČE ZAOBLENÉ
brúsenie píl  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
571
  BRÚSNE KOTÚČE HRNCOVITÉ
  pre pracovnú obvodovú rýchlosť do 32 m.s-1
 BRÚSNE KOTÚČE HRNCOVITÉ   pre pracovnú obvodovú rýchlosť   do 32 m.s-1
  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
572
  BRÚSNE KOTÚČE HRNCOVITÉ
  ZVLÁŠŤ PÓROVITÉ PRE ROVINNÉ BRÚSENIE
 BRÚSNE KOTÚČE HRNCOVITÉ   ZVLÁŠŤ PÓROVITÉ   PRE ROVINNÉ BRÚSENIE
  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
574
  BRÚSNE KOTÚČE HRNCOVITÉ
  pre pracovnú obvodovú rýchlosť do 40 m.s-1
 BRÚSNE KOTÚČE HRNCOVITÉ   pre pracovnú obvodovú rýchlosť   do 40 m.s-1
  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
575
  BRÚSNE KOTÚČE MISKOVITÉ
BRÚSNE KOTÚČE MISKOVITÉ
  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
576
  BRÚSNE KOTÚČE MISKOVITÉ
  ZVLÁŠŤ PÓROVITÉ
BRÚSNE KOTÚČE MISKOVITÉ   ZVLÁŠŤ PÓROVITÉ
  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
581
  BRÚSNE KOTÚČE TANIEROVÉ
  BRÚSNE KOTÚČE TANIEROVÉ
brúsenie nástrojov  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia

 

Vysvetlivky:
rovinné brúsenie stojanová brúska
obvodové brúsenie orovnávanie a oživovanie orovnávanie a oživovanie
brúsenie otvorov brúsenie otvorov s chladením
 rovinné profilové brúsenie bez chladenia bez chladenia
rezanie s chladením aj bez chladenia s chladením aj bez chladenia
brúsenie píl ručné brúsenie ručné brúsenie
brúsenie (ostrenie) nástrojov ručné brúsenie priamou brúskou ručné brúsenie priamou brúskou