Brusivo TYROLIT – Rezné a drážkovacie kotúče

Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
451
  REZNÉ A DRÁŽKOVACIE KOTÚČE NEVYSTUŽENÉ
     s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
452
  REZNÉ A DRÁŽKOVACIE KOTÚČE 
  do priemeru 600 mm
     s chladením aj bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
458
  REZNÉ KOTÚČE PRE ZVLÁŠTNE ROZBRUSOVANIE
     s chladením aj bez chladenia

 

Vysvetlivky:
rovinné brúsenie stojanová brúska
obvodové brúsenie orovnávanie a oživovanie orovnávanie a oživovanie
brúsenie otvorov brúsenie otvorov s chladením
 rovinné profilové brúsenie bez chladenia bez chladenia
rezanie s chladením aj bez chladenia s chladením aj bez chladenia
brúsenie píl ručné brúsenie ručné brúsenie
brúsenie (ostrenie) nástrojov ručné brúsenie priamou brúskou ručné brúsenie priamou brúskou