Brusivo Urdiamant- Brúsne kotúče s diamantom a KBN

Brúsne kotúče s diamantom a kubickým nitridom bóru sú určené hlavne pre strojárstvo a svojím ponúkaným sortimentom sú schopné pokryť takmer všetky brúsiace operácie.
Kotúče obsahujú dva druhy supertvrdých brúsiacich materiálov – diamant alebo kubický nitrid bóru.

Diamant – je forma uhlíka kryštalizujúca v kubickej modifikácii so špecifickou hmotnosťou 3,52 g.cm-3. Je to najtvrdší známy materiál s dobrou tepelnou vodivosťou a tepelnou odolnosťou do 860 °C. Za normálnej teploty je odolný voči všetkým chemickým vplyvom.
Z dôvodov afinity k železu za vysokých teplôt nie je vhodný pre spracovanie ocele. Pri brúsení totiž dochádza na styčných plochách diamantového zrna a ocele k značnému vývinu tepla a tým k chemickej reakcii. To má vplyv na zmenu štruktúry diamantu i povrchu obrobku. Diamant sa veľmi úspešne využíva na brúsenie tvrdých a krehkých materiálov ako sú spekané karbidy, keramika, sklo, kameň a pod.

Kubický nitrid bóru (KBN) – je to syntetický materiál, ktorý sa vyrába syntézou za vysokeho tlaku a teploty z hexagonálnu nitridu bóru. Má podobné vlastnosti ako diamant. Špecifická hmotnosť je 3,48 g.cm-3, tvrdosť je podľa Mohse 9 ÷ 10.
Na rozdiel od diamantu má vyššiu chemickú stálosť a tepelnú odolnosť ( 1100 ÷ 1200 °C ). Z týchto dôvodov sa využíva hlavne na opracovanie zušľachtených kalených nástrojových ocelí.

 

PREHĽAD VÝROBKOV: