TVRDOKOVOVÁ FRÉZA
Na liatinu, bežnú a ušľachtilú oceľ
  Tvar   Číslo výrobku   Rozmer [ mm ]   Špecifikácia
 52ZYA-S
  766112
  3 x 13 – 3 x 38
  MX
  766113
  6 x 13 – 3 x 45
  MX
  768710
  6 x 19 – 6 x 50
  MX
  768712
  8 x 19 – 6 x 65
  MX
  766116
  10 x 19 – 6 x 65
  MX
  766949
  12 x 19 – 6 x 65
  MX
  766121   12 x 25 – 6 x 70
  MX
  768718   12 x 25 – 8 x 70
  MX
  768721   16 x 25 – 6 x 70
  MX
52ZYA-S valcová s čelným ozubením

TVRDOKOVOVÁ FRÉZA
Na oceľ

 
  Tvar   Číslo výrobku   Rozmer [ mm ]   Špecifikácia
  52ZYA-S
  34213557
  6 x 18 – 6 x 50
  SC
  34213558
  8 x 19 – 6 x 64
  SC
  34213559
  10 x 19 – 6 x 64
  SC
  34213560
  13 x 25 – 6 x 70
  SC
 

TVRDOKOVOVÁ FRÉZA
Na neželezné kovy
  Tvar   Číslo výrobku   Rozmer [ mm ]   Špecifikácia
  52ZYA-S
  768715
  10 x 19 – 6 x 65
  ALU
  768717
  12 x 25 – 6 x 70
  ALU