Brusivo TYROLIT – Orovnávacie kotúče, kamene a oživovacie kamene pre diamantové kotúče

Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
841
  OROVNÁVACIE KOTÚČE PRE PRÍSTROJ PERPLEX
OROVNÁVACIE KOTÚČE   PRE PRÍSTROJ PERPLEX
orovnávanie a oživovanie  bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
842
  OROVNÁVACIE KOTÚČE PRE PRÍSTROJ DIABOLO
OROVNÁVACIE KOTÚČE PRE PRÍSTROJ DIABOLO
orovnávanie a oživovanie  bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
843
  OROVNÁVACIE KAMENE KRUHOVÉ
OROVNÁVACIE KAMENE KRUHOVÉ
orovnávanie a oživovanie  bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
844
  OROVNÁVACIE KAMENE ŠTVORCOVÉ
OROVNÁVACIE KAMENE ŠTVORCOVÉ
orovnávanie a oživovanie  bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
845
  TRUBKOVÉ OROVNÁVAČE S RUKOVÄŤOU
  TRUBKOVÉ OROVNÁVAČE S RUKOVÄŤOU
orovnávanie a oživovanie  bez chladenia
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
847
  OŽIVOVACIE KAMENE PRE DIAMANTOVÉ KOTÚČE
OŽIVOVACIE KAMENE PRE DIAMANTOVÉ KOTÚČE
orovnávanie a oživovanie  bez chladenia
Staré označenie Názov Rozmer [ mm ]
849
  NA OSTRENIE NOŽOV – K UPNUTIU DO VRTAČKY
NA OSTRENIE NOŽOV -  K UPNUTIU DO VRTAČKY

 

Vysvetlivky:
rovinné brúsenie stojanová brúska
obvodové brúsenie orovnávanie a oživovanie orovnávanie a oživovanie
brúsenie otvorov brúsenie otvorov s chladením
 rovinné profilové brúsenie bez chladenia bez chladenia
rezanie s chladením aj bez chladenia s chladením aj bez chladenia
brúsenie píl ručné brúsenie ručné brúsenie
brúsenie (ostrenie) nástrojov ručné brúsenie priamou brúskou ručné brúsenie priamou brúskou