Oznamujeme Vám, že počas    CELOZÁVODNEJ DOVOLENKY    bude naša predajňa   od   8. AUGUSTA 2022    do   12. AUGUSTA 2022       Z A T V O R E N Á !     Otvoríme :    15. AUGUSTA 2022    ( pondelok )    •    Posledný pracovný deň :    5. august 2022   ( piatok )

logo_iso_2016_140x140

V roku 2003 získala firma ROZMARING spol. s r.o., prvý certifikát systému manažérstva kvality, ktorý nepretržite obnovuje.

Aktuálny certifikát potvrdzuje, že je zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001: 2016.