logo_iso_2016_140x140

V roku 2003 získala firma ROZMARING spol. s r.o., prvý certifikát systému manažérstva kvality, ktorý nepretržite obnovuje.

Aktuálny certifikát potvrdzuje, že je zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001: 2016.