Brusivo TYROLIT- Podávacie kotúče

Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
482
  PODÁVACIE KOTÚČE PLOCHÉ
  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
484
  PODÁVACIE KOTÚČE
  S OBOJSTRANNÝM VYBRANÍM
 
  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia

 

Vysvetlivky:

 obvodové brúsenie

orovnávanie a oživovanie orovnávanie a oživovanie

s chladením aj bez chladenia s chladením aj bez chladenia