Brusivo TYROLIT – Podávacie kotúče

Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
482
  PODÁVACIE KOTÚČE PLOCHÉ
  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
484
  PODÁVACIE KOTÚČE
  S OBOJSTRANNÝM VYBRANÍM
 
  orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia

 

Vysvetlivky:
rovinné brúsenie stojanová brúska
obvodové brúsenie orovnávanie a oživovanie orovnávanie a oživovanie
brúsenie otvorov brúsenie otvorov s chladením
 rovinné profilové brúsenie bez chladenia bez chladenia
rezanie s chladením aj bez chladenia s chladením aj bez chladenia
brúsenie píl ručné brúsenie ručné brúsenie
brúsenie (ostrenie) nástrojov ručné brúsenie priamou brúskou ručné brúsenie priamou brúskou