USKLADNENIE

 Brúsne náradie je potrebné uskladňovať v originálnom balení na paletách, alebo v regáloch
 Balenia uskladňujte v odstupoch, ktoré umožňujú dobrú cirkuláciu vzduchu
 Tovar chráňte pred vlhkosťou a nevhodnými teplotami
► Brúsne náradie vybraté z balenia je potrebné uskladňovať tak, aby sa predišlo deformácii – napr. role uskladňovať stojato, kotúče ležato, nekonečné pásy zavesením

PODMIENKY PROSTREDIA

 Tovar uskladňujte pri teplotách  18 °C – 22 °C
► Pri relatívnej vlhkosti vzduchu  45 % – 65 %
► Vysoká vlhkosť spôsobuje oslabenie a deformáciu brúsneho podkladu a vedie k opadávaniu brusiva
► Nízka vlhkosť vzduchu a vysoká, respektívne nízka teplota vzduchu znižujú ohybnosť brúsneho podkladu a ten sa stáva lámavým a nepoddajným

AKLIMATIZÁCIA

 Nekonečné brúsne pásy je pred použitím potrebné aklimatizovať na podmienky prostredia, v ktorom sa budú používať
► Brúsne pásy odporúčame 24 hodín pred použitím uskladniť zavesením, na mieste na to určenom, v miestnosti, kde sa budú používať

UPOZORNENIE

NEVHODNÉ USKLADNENIE BRÚSNYCH MATERIÁLOV ZNIŽUJE ICH VÝKONNOSŤ A ODOLNOSŤ, POPRÍPADE MÔŽE VIESŤ K ICH POŠKODENIU, ALEBO ZNIČENIU !