Brusivo Tyrolit- Brúsne kotúče rýchlobežné

Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
471 BRÚSNE KOTÚČE RÝCHLOBEŽNÉ 

pre pracovnú obvodovú rýchlosť do 50 m.s-1

        orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
472
  BRÚSNE KOTÚČE RÝCHLOBEŽNÉ 
pre pracovnú obvodovú rýchlosť do 63 m.s-1
 
       orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
476
  BRÚSNE KOTÚČE RÝCHLOBEŽNÉ VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILOM
pre pracovnú obvodovú rýchlosť do 80 m.s-1
 
       orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia

Vysvetlivky

 rovinné brúsenie

  obvodové brúsenie

   stojanová brúska

orovnávanie a oživovanie orovnávanie a oživovanie

  s chladením aj bez chladenia s chladením aj bez chladenia