Brusivo Tyrolit – Brúsne kotúče rýchlobežné

Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
471
  BRÚSNE KOTÚČE RÝCHLOBEŽNÉ 
  pre pracovnú obvodovú rýchlosť do 50 m.s-1
        orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
472
  BRÚSNE KOTÚČE RÝCHLOBEŽNÉ 
  pre pracovnú obvodovú rýchlosť do 63 m.s-1
 
       orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia
Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
476
  BRÚSNE KOTÚČE RÝCHLOBEŽNÉ VYSTUŽENÉ 
  SKLOTEXTILOM
  pre pracovnú obvodovú rýchlosť do 80 m.s-1
 
       orovnávanie a oživovanie  s chladením aj bez chladenia

 

Vysvetlivky:
rovinné brúsenie stojanová brúska
obvodové brúsenie orovnávanie a oživovanie orovnávanie a oživovanie
brúsenie otvorov brúsenie otvorov s chladením
 rovinné profilové brúsenie bez chladenia bez chladenia
rezanie s chladením aj bez chladenia s chladením aj bez chladenia
brúsenie píl ručné brúsenie ručné brúsenie
brúsenie (ostrenie) nástrojov ručné brúsenie priamou brúskou ručné brúsenie priamou brúskou