Spoločnosť Urdiamant s.r.o., Šumperk pôsobí na trhu od roku 1933. Zaoberá sa výrobou diamantových nástrojov z prírodnej i syntetickej diamantovej suroviny.

Hlavnými výrobnými komoditami spoločnosti Urdiamant s.r.o. sú ( a zároveň tvoria našu ponuku ):

V objednávke je nutné uviesť:

  1. Označenie brúsneho kotúča ( 1A1 2-150-10/2 )
  2. Druh pojiva ( B-VIII )
  3. Zrnitosť diamantu (D107 ) alebo KBN ( B107 )
  4. Koncentrácia brusiva ( K100 )

Príklad značenia brúsnych kotúčov URDIAMANT na výrobku: