Naša firma sa zaoberá výrobou nekonečných lepených brúsnych pásov z brúsneho papiera a brúsneho plátna vo všetkých rozmeroch a zrnitostiach na každý druh materiálu, ktoré Vám vyhotovíme maximálne do piatich dní.

BRÚSNE PÁSY • POSTUP PRI OBJEDNÁVKE

Pri objednávke vždy uvádzajte :

 Rozmer v mm [ šírka x dĺžka ] ( 1350 x 2620 mm )

► Typ brúsneho papiera alebo plátna ( BW 110, RB 320 X )

 Zrnitosť  ( P 40 )

► Typ spoja ( Spoj 01 )

TYPY SPOJOV NEKONEČNÝCH LEPENÝCH BRÚSNYCH PÁSOV

INFORMUJTE SA O CENÁCH VAMI POUŽÍVANÝCH ROZMEROV BRÚSNYCH PÁSOV

  • 031 / 562 45 55
  • 0903 402 018
  • 031 / 562 26 48
  • 0911 711 838
  • 031 / 562 80 46