BRÚSNE KOTÚČE   S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM   pre pracovnú obvodovú   rýchlosť do 50 m.s-1