Brúsne zrná a balotina

skipmenu
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/837.png
       
Otváracie hodiny :

      
 
Rýchly kontakt :

Pondelok-Piatok :
07:30 - 16:00

Tel.: 031/ 562 45 55 Mobil: 0911 711 838
  Sobota-Nedeľa :
Zatvorené  
 
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/840.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1210.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/968.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/628.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/702.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/704.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/827.png
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/825.png
 

tomenu

Späť na Brusivo

Brusivo T.G.A. - Brúsne zrná a balotina :

 
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/866.jpg
Hnedý umelý korund • A 96
je vyrábaný redukčnou tavbou bauxitov v elektrickej oblúkovej peci metódou "na blok". Počiatočnými surovinami sú kalcinované bauxity dovážané z Austrálie a Guineji.
Pri teplotách vyšších ako 2.000 °C dochádza k vyredukovaniu oxidu železa a kremíka na ferosilicium, ktoré sa usadzuje v spodnej časti bloku. Po vychladnutí sa blok hnedého korundu o váhe cca 26 t mechanicky rozbije, roztriedi, rozomelie na častice menšie ako 2,5 mm. Potom nasleduje magnetická separácia, žíhanie pri 1050 °C a triedenie na sieťach na predpísané granulometrické zloženie.

http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/867.jpg
Biely umelý korund • A 99
sa vyrába tavením chemicky vysoko čistého oxidu hliníka v elektrickej oblúkovej peci metódou "na zliatie". Odliatky o váhe cca 6 ton sa po ochladení drtia a melú na brúsiace i žiaruvzdorné zrná. V priebehu spracovania sa niekoľkokrát magnetujú, triedia na sieťach a zrná bieleho korundu môžu byť i chemicky upravované v kyseline chlórovodíkovej.

http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/868.jpg
Čierny karbid kremíka • C 48
sa vyrába redukciou oxidu kremíka uhlíkom, ktorá prebieha pri dostatočne vysokých teplotách v elektrickej odporovej peci (Achesonová pec). Základnými surovinami sú väčšinou petrolejový koks a sklársky piesok.
Pri teplote okolo 2.400 °C kryštalizuje v okolí grafitového jadra karbid kremíka. Pri výrobe zeleného karbidu kremíka sa požaduje vyššia čistota surovín. Vyrobený valec karbidu kremíka sa očistí od jemne kryštalického nezreagovaného produktu a grafitu. Nasleduje drtenie, mletie, pranie vo vode, niekoľkonásobná magnetická separácia a roztriedením na sieťach vzniknú brúsiace prípadne aj žiaruvzdorné zrná.

Z vyššie uvedeného prehľadu výroby základných brúsiacich materiálov je zrejmé, že počiatočné suroviny sú pomerne drahé a prakticky všetky dovážané. K ich vzniku sú potrebné vysoké teploty a tým aj veľké spotreby elektrickej energie. Výsledkom sú však výrobky s vynikajúcimi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré sa dajú použiť pri brúsení i leštení, výrobe žiaruvzdorných tvárnic a tmelov, v stavebníctve, elektrotechnike, metalurgii a pod.
 
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/871.jpg
 

ZÁKLADNÉ ROZMERY BRÚSNEHO ZRNA

Brúsne zrná

Veľkosť brúsneho materiálu v mikrometroch ( µm )
 
Označenie podľa
ČSN 22 4012/93
( FEPA 42-D84 )
Merný rozmer zrna
hlavné frakcie
od
do
     
F 8
2800
2360
F 10
2360
2000
F 12
2000
1700
F 14
1700
1400
F 16
1400
1180
F 20
1180
1000
F 22
1000
  850
F 24
  850
  710
F 30
  710
  600
F 36
  600
  500
F 40
  500
  425
F 46
  425
  355
F 54
  355
  300
F 60
  300
  250
F 70
  250
  212
F 80
  212
  180
F 90
  180
  150
F 100
  150
  125
F 120
  125
  106
F 150
  106
    90
F 180
    90
    75
F 220
    75
    63
 


Optické prášky
 
Veľkosť brúsneho zrna v mikrometroch ( µm )
     
Označenie podľa
PN 22 4012.4
( FEPA 42-D84 )
Skoršie značenie
   
ds50
ČSN 22402/1973
     
F 230
   53
5
F 240
44,5
4
F 280
36,5
3
F 320
29,2
   M 32
F 360
22,8
   M 32
F 400
17,3
   M 22
F 500
12,8
   M 15
F 600
  9,3
   M 10
F 800
  6,5
 M 7
F 1000
  4,5
 M 5
F 1200
  3,0
 M 3
     
Poznámka :


ds50 - priemerná veľkosť základnej frakcie zrna ( teoretický priemer zrna ) predstavuje  päťdesiatpercentný bod sedimentačnej krivky hodnoteného mikrozrna.

Použitie:
na voľné brúsenie a leštenie, výroba brúsnych a žiaruvzdorných materiálov, omielanie, trysk, protisklzové povrchy
 
Základné brúsne materiály :

http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/842.jpg

99 A

48 C

Hnedý umelý korund • A 96
Biely umelý korund • A 99
Čierny karbid kremíka • C 48

 
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/870.jpg
Balotina
Balotina - sklenené perly
 
Sklenené perly ( mikroguľôčky ) pre tryskanie , ale aj pre cestné značenie
- silanizované.
 
Balotina, inak nazývaná aj sklené perly alebo sklené mikroguličky (angl. glass micro beads), sa používa predovšetkým na leštenie nerezových výrobkov a výrobkov z farebných kovov, ale aj na zjednocovanie materiálu (tzv. vytváranie homogenity povrchu).
Povrchová úprava tryskaním balotinou je väčšinou konečná, ale taktiež je možné po tejto procedúre nanášať na povrch lak, ktorý bráni zanechávaniu odtlačkov od prstov, a pod.
Vďaka svojej rozmanitosti dostupných granulometrií majú sklené perly široké spektrum použitia.
Pri tryskaní s drobnou zrnitosťou je povrch materiálu jemný až lapovaný (zrkadlový lesk materiálu), kde pri väčších zrnitostiach sa môže vytvárať jemný kladivkový raster. Mnoho záleží aj od zloženia tryskaného materiálu.
Pri tzv. shot peeningu (spevňovaní povrchu) a pri materiáloch, kde je aplikácia oceľového abraziva nevhodná, slúži balotina ako jeho náhrada. Používa sa v injektorových a tlakových systémoch tryskania.
 
Veľkosť brúsneho zrna podľa FEPA
40 - 70 µm 70 - 110 µm 90 - 150 µm 100 - 200 µm 150 - 250 µm
 
Veľkosť brúsneho zrna podľa FEPA
200 - 300 µm 200 - 400 µm 300 - 400 µm 400 - 600 µm 600 - 800 µm

Balotina

 

Späť na Brusivo

tomenu
Veľkoobchod :  
Bratislavská 35 931 01 ŠAMORÍNTel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Fax: 031/ 562 31 69 Mobil: 0903 402 018, 0911 711 838 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk
Obchodné zastúpenie : 
Rudlovská 53 974 01 BANSKÁ BYSTRICATel./Fax: 048/ 416 16 16 Mobil: 0911 367 934 E-mail: zavodny@rozmaring.sk