Brúsne kotúče tvarové s priemerom D≥50,8 mm

skipmenu
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/837.png
       
Otváracie hodiny :

      
 
Rýchly kontakt :

Pondelok-Piatok :
07:30 - 16:00

Tel.: 031/ 562 45 55 Mobil: 0911 711 838
  Sobota-Nedeľa :
Zatvorené  
 
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/840.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1210.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/968.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/628.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/702.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/704.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/827.png
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/825.png
 

tomenu

Späť na Brusivo Tyrolit

Brusivo TYROLIT- Brúsne kotúče tvarové s Ø D≥50,8 mm

Staré označenie
Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
511
  BRÚSNE KOTÚČE
  S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1088.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1156.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1051.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1052.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1053.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1054.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
512   BRÚSNE KOTÚČE
  S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM
  NA ROVINNÉ BRÚSENIE
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1088.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1157.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1057.jpg      http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1051.jpg      http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg      http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1058.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
513
  BRÚSNE KOTÚČE
  S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM
  pre pracovnú obvodovú
  rýchlosť do 50 m.s-1
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1088.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1158.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1051.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1052.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1053.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1054.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
516   BRÚSNE KOTÚČE
  S JEDNOSTRANNÝM SKOSENÍM
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1089.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1159.jpg
 http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1052.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1054.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
517
  BRÚSNE KOTÚČE
  S JEDNOSTRANNÝM SKOSENÝM
  VYBRANÍM
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1090.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1160.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1052.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1054.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
522   BRÚSNE KOTÚČE
  S OBOJSTRANNÝM VYBRANÍM
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1091.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1161.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1057.jpg      http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1051.jpg      http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg      http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1058.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
524
  BRÚSNE KOTÚČE
  S OBOJSTRANNÝM VYBRANÍM
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1092.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1162.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1052.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
525
  BRÚSNE KOTÚČE
  V ŠÍRKE T ≤ 6 mm
  NA STRMEŇOVÉ KALIBRE
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1093.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1163.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1052.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
539
  BRÚSNE KOTÚČE
  JEDNOSTRANNE SKOSENÉ
  PRE BRÚSENIE PÍL
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1094.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1164.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1059.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
541
  BRÚSNE KOTÚČE KUŽEĽOVÉ
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1095.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1165.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1059.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1054.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
555
  BRÚSNE KOTÚČE ZAOBLENÉ
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1094.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1166.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1059.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
571
  BRÚSNE KOTÚČE HRNCOVITÉ
  pre pracovnú obvodovú rýchlosť
  do 32 m.s-1
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1096.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1167.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1054.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
572
  BRÚSNE KOTÚČE HRNCOVITÉ
  ZVLÁŠŤ PÓROVITÉ
  PRE ROVINNÉ BRÚSENIE
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1096.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1168.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1054.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
574
  BRÚSNE KOTÚČE HRNCOVITÉ
  pre pracovnú obvodovú rýchlosť
  do 40 m.s-1
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1096.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1169.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1054.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
575
  BRÚSNE KOTÚČE MISKOVITÉ
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1097.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1170.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1054.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
576
  BRÚSNE KOTÚČE MISKOVITÉ
  ZVLÁŠŤ PÓROVITÉ
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1097.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1171.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1054.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 
Staré označenie Názov
Tvar podľa EN 12413
Rozmer [ mm ]
581
  BRÚSNE KOTÚČE TANIEROVÉ
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1098.jpg http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1172.jpg
http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1054.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1055.jpg     http://www.brusivo-rozmaring.sk/images/gallery/1056.jpg
 

Späť na Brusivo Tyrolit

tomenu
Veľkoobchod :  
Bratislavská 35 931 01 ŠAMORÍNTel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Fax: 031/ 562 31 69 Mobil: 0903 402 018, 0911 711 838 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk
Obchodné zastúpenie : 
Rudlovská 53 974 01 BANSKÁ BYSTRICATel./Fax: 048/ 416 16 16 Mobil: 0911 367 934 E-mail: zavodny@rozmaring.sk